Privacyverklaring

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe stichting Friendshifts omgaat met persoonsgegevens die zij via internet verkrijgt. Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan kunnen worden ontleend aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Wat regelt de wet over het verwerken van gegevens?
Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De WBP is uiteraard ook van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van stichting Friendshifts.

Welke gegevens zijn persoonsgegevens?
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een ‘geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook emailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Beveiliging van informatie
Stichting Friendshifts treft normale voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk, teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?
Stichting Friendshifts respecteert de privacy van haar donors, sponsors en belangstellenden. Wij slaan slechts die gegevens van u op, die nodig zijn om onze diensten te verlenen. In de praktijk zijn dit of bankoverschrijvingen, contact- en factuurgegevens, die wij van u ontvangen bij een donatie en die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. Deze gegevens bestaan uit uw naam, bankrekeningnummer, eventueel door uzelf aangevuld met email- of postadres, telefoonnummer en doel van de gift.

Op de website www.friendshifts.org worden geen persoonsgegevens of IP nummers van u opgeslagen bij bezoek aan de site. ER wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics. De website maakt geen gebruik van tracking cookies of statistische cookies. Er worden dus geen gegevens van uw geregistreerd als u onze website bezoekt. U kunt overigens het gebruik van (alle) cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

U kunt uzelf op deze website informatie aanvragen via het contactformulier. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.. Hebt u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat stichting Friendshifts laten weten. Op het moment dat u zich afmeldt, worden uw persoonsgegevens gewist en uit de database verwijderd.

Wijzigingen in onze Verklaring
Stichting Friendshifts behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring naar eigen inzicht te wijzigen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte van de website regelmatig te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Voor verdere informatie en opvragen van uw geregistreerde gegevens kunt u contact opnemen met:

Marieke van der Laan
Friendshifts
Van der Muelenstraat 14 3971 EC Driebergen

RSIN nummer:
KvK nummer: